[ข่าว] สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการช่วยเหลือพลเมืองยุโรป 7000 คน ในไทยกลับบ้าน

ช่วย7000คนกลับบ้านจากโควิด พลเมืองยุโรปเกือบ 7000 คน ที่ติดค้างอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ได้เดินทางกลับบ้านแล้วด้วยเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก เที่ยวบินเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก European Union Civil Protection Mechanism (UCPM) ซึ่งมีขึ้นเพื่อยกระดับการปกป้องพลเมืองของสหภาพยุโรปในสถานการณ์วิกฤต เที่ยวบินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการรับมือวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขครั้งรุนแรงที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19 ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสหภาพยุโรปในสถานการณ์คับขัน

เที่ยวบินพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนโดย UCPM ที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ และภูเก็ตมีจานวนทั้งสิ้น 17 เที่ยวบิน แต่ละเที่ยวบินจัดโดยสถานทูตของสมาชิกประเทศอียูในประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เยอรมนี และลิทัวเนีย นอกจากนี้ สถานทูตของประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และโปแลนด์ ยังได้จัดเที่ยวบินที่เป็นความร่วมมือแบบพหุภาคีซึ่งเปิดให้พลเมืองของสหภาพยุโรปจากประเทศสมาชิกอื่นๆ ได้ร่วมเดินทางด้วย และถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันของยุโรปในการช่วยพลเมืองเดินทางกลับยุโรป

ในโอกาสที่การจัดเที่ยวบินพิเศษรอบแรกสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 10 เมษายน ฯพณฯ เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจาประเทศไทย กล่าวว่า “เราทำงานร่วมกันเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของยุโรปอย่างแท้จริงในการช่วยเหลือพลเมืองของเรา ผมดีใจที่เราได้ช่วยพลเมืองเป็นจำนวนมากให้ได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย”

การยกเลิกเที่ยวบินพาณิชย์ และมาตรการปิดพรมแดนของหลายประเทศเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีพลเมืองของสหภาพยุโรปตกค้างอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ณ วันที่ 10 เมษายน กลไก UCPM ได้ช่วยพลเมืองของอียูมากกว่า 30,000 คน จากทั่วโลกให้ได้เดินทางกลับถิ่นฐานของตัวเอง

กลไก UCPM จัดทำขึ้นในปี 2544 เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินและอุปกรณ์ต่อสมาชิกประเทศอียูและประเทศอื่น ๆ ที่เข้าร่วมกลไกนี้ในการดำเนินงานทางด้านกงสุลที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะรับมือได้โดยลำพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม เงินสนับสนุนของอียูสามารถช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายสูงสุดร้อยละ 75 ของค่าใช้จ่ายในการจัดเที่ยวบินพิเศษในแต่ละเที่ยว สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยช่วยประสานงานเพื่อความราบรื่นในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่การอพยพขนย้ายผู้คน การให้ข้อมูลแก่ประเทศสมาชิกเกี่ยวกับเที่ยวบินพิเศษ ตารางการบิน และจำนวนที่นั่งซึ่งสำรองไว้สำหรับพลเมืองของประเทศสมาชิก รวมทั้งการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินพาณิชย์ซึ่งยังดำเนินการอยู่ให้ประเทศสมาชิก ประเทศที่เข้าร่วมกลไก UCPM และพันธมิตรอื่น ๆ ได้รับทราบ

ทั้งนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงานด้านกงสุลในกรุงเทพฯ วันที่ 3-10 เมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้ไปประจำการที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษและอำนวยความสะดวกให้แก่พลเมืองของสหภาพยุโรปด้วยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถานทูตซึ่งรับผิดชอบการจัดการเที่ยวบิน